Bouwbedrijf Naber

0593 - 346 233/212Boerstraat 2-4 | 9442 PG Elp (Drenthe)

Sinds de oprichting van ons bedrijf zijn wij actief in de agrarische bouw. De activiteiten bestaan uit nieuwbouw en/of renovatie van rundveestallen (ligboxenstallen en vleesveestallen), maneges, veldschuren en bewaarplaatsen voor agrarische producten.

Veestal te Elp

Veestal te Bruntinge

Jongveestal Eursinge